Αρχική


Πομποί


Ενισχυτές


Δέκτες


Συχνόμετρα


Κατασκευές


Εξαρτήματα


Διάφορα


Επικοινωνία
Copyright © 2023 by Lesvos Electronic  ·  All Rights reserved


LINEAR AMPLIFIER AM HF HAM RADIO  12W
RF POWER LINEAR AMPLIFIER AM HF HAM RADIO
AM RF POWER LINEAR AMPLIFIER RADIO
AM RF POWER LINEAR AMPLIFIER  400 WATT PEP
AM  FILTER  900 - 1800 KHZ
LINEAR  FM  87,5 - 108 MHZ  BROADBAND   50W
AMPLIFIER WITH MODULATOR  520 KHz - 2000 KHZ
RF POWER LINEAR AMPLIFIER AM HF RADIO 40W
Είσοδος  10mW
Έξοδος  12W
Συχνότητα λειτουργείας:  1 - 30 MHZ
Τάση 15V
Ρεύμα  2A

Τιμή 120€
Συχνότητα λειτουργείας:  0,5 - 2,5 MHZ
Τάξη λειτουργείας ΑΒ
Είσοδος: 50 Ohm
Έξοδος: 50 Ohm
Ρυθμιζόμενη ισχύς
Τάση λειτουργείας 28V
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμιστήρα για την
ψύξη του τρανζίστορ εξόδου

Τιμή 70€
Συχνότητα λειτουργείας:  1 - 10 MHZ
Τάξη λειτουργείας ΑΒ
Είσοδος: 50 Ohm
Έξοδος: 50 Ohm
Ρυθμιζόμενη ισχύς
Τάση λειτουργείας 15V/650mA

Τιμή 60€
Συχνότητα λειτουργείας:  0,5 - 2,5 MHZ
Τάξη λειτουργείας ΑΒ
Είσοδος: 100mW/50 Ohm
Έξοδος: 50 Ohm
Τάση λειτουργείας 48V

Τιμή 120€


Είσοδος διαμόρφωσης 1 Volt
Είσοδος RF 10mw
Έξοδος RF  1W PEP
Τάση τροφοδοσίας 15V

Τιμή 60€

Συχνότητα λειτουργείας:  1 - 2 MHZ
Τάξη λειτουργείας ΑΒ
Είσοδος: 4W PEP/50 Ohm
Έξοδος: 400W PEP/50 Ohm
Τάση λειτουργείας 100V/2A

Τιμή 180€
Τιμή 60€
Είσοδος  0.6 W
Τάση  12-15 V
Ρεύμα  5 A

Τιμή 150€
Ενισχυτές
LESVOS ELECTRONIC
AM RF POWER LINEAR AMPLIFIER RADIO  10W
Είσοδος  10 mW
Έξοδος  10 W
Συχνότητα λειτουργείας:  0,5 - 3 MHZ
Τάση 15 V

Τιμή 80€