Αρχική


Πομποί


Ενισχυτές


Δέκτες


Συχνόμετρα


Κατασκευές


Εξαρτήματα


Διάφορα


Επικοινωνία
Κεραία  FM  YAGI  3 Στοιχείων  87,5-108 MHZ
Μεταβλητό Πηνίο
Κεραία  OMB  87,5-108 MHZ
Μεταβλητός Πυκνωτής
Μεταβλητός Πυκνωτής
Κεραία  OMB  87,5-108 MHZ
Μεταβλητό Πηνίο
Μεταβλητό Πηνίο
Μεταβλητό Πηνίο
Audio/Speech Processor
Μεταβλητό Πηνίο
Φτερά Ανεμογεννήτριας
Gain: 6 dB
Maximum power 800 Watt
Όλες οι κεραίες FM έρχονται συντονισμένες στην επιθυμητή συχνότητα
Κατασκευή απο αλουμίνιο, μειωμένο βάρος και μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Όλες οι κεραίες FM έρχονται συντονισμένες στην επιθυμητή συχνότητα

Τιμή από 150€
Maximum power 800 Watt
Όλες οι κεραίες FM έρχονται συντονισμένες στην επιθυμητή συχνότητα

Τιμή από 150€
Διάμετρος πηνίου: 5 εκ.
Διάμετρος σύρματος: 2 χιλ.
Σπείρες πηνίου: 50
Διάμετρος πηνίου: 10 εκ.
Διάμετρος σύρματος: 2,5 χιλ.
Σπείρες πηνίου: 60
Διάμετρος πηνίου: 10 εκ.
Διάμετρος σύρματος: 2,5 χιλ.
Σπείρες πηνίου: 70
0 - 206uH
Διάμετρος πηνίου: 10 εκ.
Διάμετρος σύρματος: 2,2 χιλ
0 - 85uH
Διάμετρος πηνίου: 23,5 εκ.
Διάμετρος χαλκού: 6,5 χιλ.
Σπείρες πηνίου: 30
Χωρητικότητα 10 - 480pF
Χωρητικότητα 10 - 360pF
Το κάθε στέλεχος(4) 0 - 90 pF
Audio/Speech Processor, with microphone input available
Power: DC 12V, 30mA
If needed the board supplies 5v for the operation of a microphone.
Το πακέτο περιλαμβάνει:

3x Φτερά μήκους 50cm
1x Βάση φτερών
1x Μύτη
Σετ βίδες INOX 

Τιμή 100€
Διάφορα
LESVOS ELECTRONIC
Copyright © 2023 by Lesvos Electronic  ·  All Rights reserved