Αρχική


Πομποί


Ενισχυτές


Δέκτες


Συχνόμετρα


Κατασκευές


Εξαρτήματα


Διάφορα


Επικοινωνία
Copyright © 2023 by Lesvos Electronic  ·  All Rights reserved


ΔΕΚΤΗΣ  FM - VHF - UHF   45 - 880 MHZ
ΔΕΚΤΗΣ  UHF 980 - 2000  ΜΗΖ
Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  62,5ΚΗΖ - 125ΚΗΖ - 250ΚΗΖ - 500ΚΗΖ - 1ΜΗΖ - 10MHZ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Ένδειξη σήματος λήψεως  στην δεύτερη σειρά της Οθόνης
Τάση λειτουργείας 15V
Έξοδος Audio (MPX) Muted
Έξοδος Audio (MPX) UnMuted
Έξοδος ακουστικών  1W

Τιμή 180€
Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 10MHZ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Ένδειξη σήματος λήψεως  στην δεύτερη σειρά της Οθόνης
Τάση λειτουργείας 15V
Έξοδος Audio (MPX) Muted
Έξοδος Audio (MPX) UnMuted

Τιμή 160€
Δέκτες
LESVOS ELECTRONIC