Αρχική


Πομποί


Ενισχυτές


Δέκτες


Συχνόμετρα


Κατασκευές


Εξαρτήματα


Διάφορα


Επικοινωνία
BFR91 - BFR96 - BFY90 - 2N4427 - BLY87 - BLW60C

MRF317 - BLV25 - BLW96 - 2SC1971

BFQ34T - BFQ34 - BFQ68

BLW32 - BLW98 - BLV58 - BLV59 - BLV62

MHW720A2      RF POWER MODULE  440 - 470 MHZ ,  12V ,  20W

M67799HA        RF POWER MODULE  450 - 470 MHZ ,  9.6V ,  7.5W

MHW2723         RF POWER MODULE  380 - 470 MHZ ,  12V ,  5W

M68732SL         RF POWER MODULE  330 - 380 MHZ ,  9,2V ,  7W

BGY116E          RF POWER MODULE  850 - 980 MHZ ,  12V ,  6W

85Y84               RF POWER MODULE  700 - 900 MHZ ,  12V ,  18W

FA01314            RF POWER MODULE  1700 - 1800 MHZ ,  6V ,  2W
MC145106          PLL  FREQUENCY  SYNTHESIZER

MC145151          PLL  FREQUENCY  SYNTHESIZER

Εξαρτήματα
LESVOS ELECTRONIC
Copyright © 2023 by Lesvos Electronic  ·  All Rights reserved