Αρχική


Πομποί


Ενισχυτές


Δέκτες


Συχνόμετρα


Κατασκευές


Εξαρτήματα


Διάφορα


Επικοινωνία
FM Stereo Transmitter 87,5-108 MHZ  600mW
FM Transmitter 87,5-108 MHZ  600mW
FM Transmitter 87,5-108 MHZ  600mW
AM DDS Transmitter 520 - 2000 KHZ   2 W P.E.P.
AM  DDS Transmitter  520 - 2000 KHZ  25W P.E.P.
AM  DDS Transmitter  520 - 2000 KHZ   800 mW P.E.P.
AM  DDS Transmitter  520 - 2000 KHZ   800 mW P.E.P.
with Audio Compressor
AM  DDS Transmitter  520 - 2000 KHZ   10W P.E.P.
AM  DDS Transmitter  520 - 2000 KHZ    1 W P.E.P.
Transmitter  1250 - 1750  MHZ   200mW
Transmitter  900 - 2000  MHZ   600mW
AM  DDS Transmitter 100 KHZ - 30 MHZ
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Ένδειξη Power ON-OFF στην οθόνη
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ
Ρυθμιζόμενη ισχύς
Ρυθμιζόμενη είσοδος για το δεξί κανάλι
Ρυθμιζόμενη είσοδος για το αριστερό κανάλι
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής γεννήτριας στέρεο
Δυνατότητα επιλογής  Stereo ή Mono
Φίλτρο αρμονικών στην έξοδο  <60 dBc
Frequency Stability  +/-  200 HZ
Spurius <90 dBc
Channel separation  40 dB
Pilot modulation rate  15%
Limiter input level  13  dBV
LPF cut off frequency  15  kHz
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 120€
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Ένδειξη LOCK στην οθόνη
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  50ΚΗΖ - 100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ
Frequency Stability  +/-  200 HZ
Φίλτρο αρμονικών στην έξοδο  <60 dBc
Spurius <90 dBc
Audio Response  +/- 0.2 dB    20 Hz to 100 kHz
Προέμφαση 50us
Ρυθμιζόμενη ισχύ
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 100€
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Ένδειξη LOCK στην οθόνη
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  50ΚΗΖ - 100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ
Frequency Stability  +/-  200 HZ
Φίλτρο αρμονικών στην έξοδο  <60 dBc
Spurius <90 dBc
Audio Response  +/- 0.2 dB    20 Hz to 100 kHz
Ρυθμιζόμενη προέμφαση
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 90€
DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response  50 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης  400 mVolt
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Προστασία για θερμοκρασία
Ρυθμιζόμενη ισχύς από 0 - 25 Watt P.E.P
Τάση λειτουργείας 15V και 48V

Τιμή 200€
Copyright © 2023 by Lesvos Electronic  ·  All Rights reserved


DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response  50 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης  1 Volt
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Προστασία για θερμοκρασία
Ρυθμιζόμενη ισχύς από 0 - 10 Watt P.E.P
Τάση λειτουργείας 15V και 28V

Τιμή 180€
DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα 1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability +/- 10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response 50 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης 400 mVolt
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Ρυθμιζόμενη ισχύ
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 160€
DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response  50 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης  500 mVolt
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Προστασία για θερμοκρασία
Ρυθμιζόμενη ισχύς από 0 - 1 Watt P.E.P.
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 150€
DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response  50 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης  300 mVolt
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Ρυθμιζόμενη ισχύ
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 140€
DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response  50 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης 300mV - 1,2V RMS
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Προστασία για θερμοκρασία
Ρυθμιζόμενη ισχύ
Built in audio compressor with 4:1 Compression  to keep volume constant and prevent over modulation.
Built in microphone preamplifier (included microphone).
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 160€
Tuning Design: DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ  - 1ΜΗΖ
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Power Output 102 dBuV/50 Ohm
Μπορεί να συνδυαστεί με το
AMPLIFIER WITH MODULATOR  520 KHz - 2000 KHZ
για έξοδο 1 W PEP
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 60€
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Ένδειξη LOCK στην οθόνη
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ - 10ΜΗΖ
Frequency Stability  +/-  200 HZ
Spurius <90 dBc
Audio Response  +/- 0.2 dB    20 Hz to 100 kHz
Τάση λειτουργείας 12-15V

Τιμή 150€
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Ένδειξη LOCK στην οθόνη
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ - 10ΜΗΖ
Frequency Stability  +/-  200 HZ
Spurius <90 dBc
Audio Response  +/- 0.2 dB    20 Hz to 100 kHz
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 120€
DDS Technology
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Βήμα  1 - 9 - 10 - 100 ΚΗΖ
RF Output Impedance: 50 Ohm
Frequency Stability  +/-  10 HZ
Spurius <50 dBc
Audio Response  5 0 Hz to 15 kHz
Είσοδος διαμόρφωσης  500 mVolt
Ένδειξη AUDIO LEVEL στην οθόνη LCD με μορφή μπάρας
Ένδειξη  θερμοκρασίας στην οθόνη LCD
Προστασία για θερμοκρασία
Τάση λειτουργείας 15V

Τιμή 80€
AM  DDS Transmitter  520 - 2000 KHZ   50 mW P.E.P.
Πομποί
LESVOS ELECTRONIC

Tuning Design: DDS Technology
DDS Signal Generator with Microcontroller for 25Hz
Επιλογή της συχνότητας με Rotary Encoder
Επιλογή του βήματος με Rotary Encoder
Frequency Range: 522 to 1998 KHz
RF Output Impedance: 50 Ohm
RF Output Power: 0 to 400 mWatt PEP Adjustable
Frequency Step: 1 - 9 - 10 - 100 KHZ
Modulation Type: AM C-QUAM Stereo System
Maximum Modulation Level: 100%
Audio Frequency Response : 50 Hz to 15 KHz
Audio Input Sensitivity: 1 Volt for 100% Modulation
Τάση λειτουργείας  12-15V

Τιμή 200€
AM  DDS C-QUAM Stereo Transmitter  522 - 1998 KHZ  400mW P.E.P.