Αρχική


Πομποί


Ενισχυτές


Δέκτες


Συχνόμετρα


Κατασκευές


Εξαρτήματα


Διάφορα


Επικοινωνία
Copyright © 2023 by Lesvos Electronic  ·  All Rights reserved


ΠΟΜΠΟΣ  FM   87.5 - 108 MHZ   50W
ΠΟΜΠΟΣ  420 - 470 MHZ   20W
ΠΟΜΠΟΣ   900 - 2000  MHZ   600mW
ΔΕΚΤΗΣ  45 - 880 MHZ
ΔΕΚΤΗΣ   980 - 2000  MHZ
Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  50ΚΗΖ - 100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Προστασία για θερμοκρασία
Ρυθμιζόμενη ισχύς
Τάση λειτουργείας  220V AC
Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  50ΚΗΖ - 100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Τάση λειτουργείας  220V AC
Ένδειξη της συχνότητας σε οθόνη LCD
Ένδειξη LOCK στην οθόνη
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 1ΜΗΖ
Frequency Stability  +/-  200 HZ
Spurius <90 dBc
Audio Response  +/- 0.2 dB    20 Hz to 100 kHz
Τάση λειτουργείας  220V AC
Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  62,5ΚΗΖ - 125ΚΗΖ - 250ΚΗΖ - 500ΚΗΖ - 1ΜΗΖ - 10MHZ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Ένδειξη σήματος λήψεως  στην δεύτερη σειρά της Οθόνης
Τάση λειτουργείας  220V AC
Έξοδος Audio (Stereo)
Έξοδος ακουστικών  1W
Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 10MHZ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Ένδειξη σήματος λήψεως  στην δεύτερη σειρά της Οθόνης
Τάση λειτουργείας  220V AC
Έξοδος Audio (MPX) Muted
Έξοδος Audio (MPX) UnMuted
Κατασκευές
LESVOS ELECTRONIC